Aby koty żyły długo i zdrowo
Więcej informacji

Choroby serca u kotów w podeszłym wieku

Dyszenie i krótki oddech, jak również inne nieswoiste objawy, np. utrata łaknienia, spadek masy ciała i pogorszenie kondycji, mogą sygnalizować chorobę układu krążenia.

Jednak u kotów takie typowe objawy często nie występują. Z tego powodu zwierzęta te są stosunkowo trudnymi pacjentami kardiologicznymi. Ponadto organizm kota może dość długo kompensować chorobę serca i jej objawy mogą stać się widoczne dopiero w końcowej fazie. Nagła śmierć sercowa nie jest, niestety, rzadkością właśnie ze względu na częsty brak klinicznych oznak choroby. 

Wczesna identyfikacja potencjalnego pacjenta z chorobą serca jest więc bardzo ważna, szczególnie u kotów - dlatego należy zgłaszać się z kotem w podeszłym wieku na badanie kardiologiczne i regularnie je powtarzać. Ułatwia to wczesne wykrywanie potencjalnie osłabionego serca i kotu można wówczas szybciej pomóc.