Aby koty żyły długo i zdrowo

Kontakt

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 699 0 699
Fax: +48 22 699 0 698
Email: info.waw@boehringer-ingelheim.com

Godziny pracy biura:
pon-czw 07:30 – 18:00
pt 07:30 – 16:30

Informacja na temat przetwarzania danych w związku z przesłanym zapytaniem poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail.

Administratorem danych osobowych podanych w treści przesłanego zapytania jest jest Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1.

Można się z nami kontaktować na adres email: info.waw@boehringer-ingelheim.com, albo telefonicznie pod numerem +48 22 699 0 699.

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych wyznaczył Pana Tomasza Wojtysia na Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia. Kontakt to Inspektora, adres e-mail: iod.waw@boehringer-ingelheim.com

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu lub spółki i udzielenie odpowiedzi.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od zgłaszanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom z Grupy Boehringer Ingelheim, w celu realizacji zapytania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.